logo ESP - IDE

Tabulka nástrojů pro práci s ESP

 • flash uPy - "Flashování" Micropythonu
 • copy lib - kopírování knihoven z externího zdroje
 • deploy /.py - celé "setavení" konkrétního projektu
 • Terminal - sériový terminál pro práci s ESP / REPL
 • IDE - pokročilejší editor kódu

(lib | *.py - přesun celých knihoven nebo jen dílčí přesun souborů)

- flash uPy - - copy lib - - deploy *.py - - Terminal - - IDE -
esptool ✅✅ ~
ampy
putty
rshell ✅✅ ~
pip ✅✅
FTP ✅✅
web_server ~
Thonny ~
uPyCraft ~
EsPy ~ ~
Mu ~ ~
shell / editor ~ ~
deployer ~ ~

Legenda:

✅✅ ideální | ✅ vhodné | ~ použitelné | ❌ nevhodné


hwsoc Ampy

S programem ampy pracujeme v příkazové řádce svého počítače. Slouží pro "vzdálenou" práci s ESP po sériové lince, kdy nám umožňuje především přesouvat soubory do ESP put/ z ESP get, vytvářet adresáře mkdir a podobně.

Pozor na kolize portu - ampy nesmí být blokováno sériovým terminálem (screen nebo putty).

Instalace

Pro používání ampy musíte mít nainstalován Python3.

Windows: Instalace Pythonu – hezky popsáno na https://naucse.python.cz/course/pyladies/beginners/install/

Linux: Python bývá už součástí základní instalace

Instalace ampy přes pip:

pip install adafruit-ampy 
pip install adafruit-ampy --upgrade 

Příkazy

ampy --help
ampy --version
¨

Klasickému shellu podobné:

 • get
 • ls
 • mkdir
 • put
 • reset
 • rm
 • rmdir
 • run

Hlavní příkaz put

Pozor

Následující ukázky jsou pro Win, kde jsme detekovali port COM6. Stejně tak by to mohl být jiný port nebo na jiných operačních systémech to bude obdobně. Třeba pro Linux to bývá /dev/ttyUSB0.

ampy -p /COM6 ls
ampy -p /COM6 put main.py

ampy -p /COM6 mkdir config
ampy -p /COM6 mkdir utils
ampy -p /COM6 put ./shell/__init__.py shell/__init__.py

ampy -p /COM6 mkdir lib
ampy -p /COM6 put ./lib/max7219_8digit.py lib/max7219_8digit.py
ampy -p /COM6 put ./lib/ssd1306.py lib/ssd1306.py

...

hwsoc rshell

Alternativa k ampy nebo Thony se sériovým terminálem screen pro Linux (běží i na Raspberry Pi).

Ke stažení 🡒 github.com/dhylands/rshell.


Instalace

sudo pip3 install rshell

Připojení a spuštění

rshell --buffer-size=30 -p /dev/ttyUSB0

Výchozí cesta k připojené desce je /pyboard. Možnost nastavení editoru dalším parametrem: - e nano, nano je i výchozí (Linux).

Základní příkazy

Podbné Linuxu: ls (list) a cp (copy file).

> ls /pyboard
> cp myfile.py /pyboard
> cd 
...
> edit /pyboard/main.py
...
> rsync . /pyboard
...
> exit

Terminál + REPL

Plnohodnotný a stabilnější sériový terminál pro REPL se pustí snadno příkazem repl:

> repl

Pro ukončení práce s terminálem (exit: CTRL+X) - zpět do rshellu.


hwsoc PIP

Hesla: PIP| upip | pypi

Pracujeme na vlastních "instalačních balíčcích" (packages) pro Rozšíření MicroPythonu. Tyto balíčky se nejčastěji instalují pomocí pip (package installer for Python), přesněji upip (pro Micropython). Chceme používat pypi (the Python Package Index) na stránkách 🡒 pypi.org/.

micropython-octopus-installer

Základním instalačním balíčkem je micropython-octopus-installer, nahrazující octopus_initial.setup() v "lite" verzi.

🡒 pipi.org/octopuslab-installer

🡒 github.com/octopuslab-installer

🡒Micropython pro ESP32. (Používáme zatím lépe otestovanou verzi ESP-IDF v3.x) V této základní (vanilla) verzi Micropythonu stačí provést dva následující kroky:

Připojení k WiFi

Můžete použít copy&paste celého bloku popmocí CTRL+E (nezapomeňte si vyplnit svoje ssid a heslo).

import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect('ssid', 'password')

Instalace metody deploy() z octopuslab_installer

import upip
upip.install('micropython-octopuslab-installer')

# wait for install

from lib import octopuslab_installer
octopuslab_installer.deploy()

uPip

🡒 micropython/packages

>>> import upip
>>> upip.help()
upip - Simple PyPI package manager for MicroPython
Usage: micropython -m upip install [-p <path>] <package>... | -r <requirements.txt>
import upip; upip.install(package_or_list, [<path>])

If <path> is not given, packages will be installed into sys.path[1]
(can be set from MICROPYPATH environment variable, if current system
supports that).
Current value of sys.path[1]: /lib

Note: only MicroPython packages (usually, named micropython-*) are supported
for installation, upip does not support arbitrary code in setup.py.

Možnosti instalace dalších "balíčků" uvádíme v samostatné kapitole Rozšíření MicroPythonu.


hwsoc FTP

FTP (File transfer protocol) - protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě.

Původní knihovna pro ESP8266 i ESP32 v základu funguje. Používáme například FTP plugin Total Commanderu (testováno ve Win 10).

Jednoduchá verze - na ESP běží samostatně "pouze" FTP. Po připojení k lokální síti se spustí FTP a vypíše IP adresu.

>>> from utils.octopus_lib import w
>>> w() # wifi connect

>>> import ftp
>>> ftp
FTP Server started on 192.168.x.y # -> IP

Spustit se dá i ze setup() - příkazy cw -> ftp.


Použití z Total commanderu

V menu Síť se zvolí Protokol FTP - připojit kserveru (nebo přímo: CTRL-F), což vyvolá FTP okno, kde se zvolí Nové připojení a vyplní do Hostilel [port] IP adresa, kterou vám ESP oználilo. (Nejčastěji 192.168.x.y, kde x y jsou konkrétní čísla). Toto nastavení si uložíme v poli Název relace například pod názvem "ESP32".

Pro jednorázové připojení stačí v menu Síť zvolit Protokol FTP - nové připojení (nebo přímo: CTRL-N) a zadat IP adresu.


Použití v terminálu Linuxu

$ sudo apt-get install ftp

$ ftp 192.168.x.y
ftp> ls
...
ftp> mput *.py
...
ftp> prompt

Zdrojová knihovna 🡒 github.com/robert-hh/FTP-Server...

Možnost běhu i v threadu a pod., zatím netestováno.

import uftpd
uftpd.start()
# uftpd.start([port = 21][, verbose = level])

Použití v projektech

Po boot se stiskem tlačítka BOOT/EN spustí ftp server, pokud tlačítko stiknuto není, bude pokračovat standardní program.

from time import sleep
from machine import Pin
from utils.octopus_lib import w

btnum = 0
button = Pin(0, Pin.IN)
print("press button / CTRL+C or continue")
sleep(1)

for i in range(12):
  print("-",end="")
  btnum += button.value()
  sleep(0.2)

w()
print()

if (btnum > 0):
  print("button1 -> start FTP")
  import ftp 

else:
  print("button0 -> continue")
  # ...

# your code: ...

Využili jsme například v ukázce WiFi RGB lampičky, kde se dodatečně mohou modifikovat parametry.

Další inspirace: https://www.youtube.com/watch?v=a7DrFqqu-78&t=369s


hwsoc Thonny

Alternativou k IDE + Ampy (i esptool) je tento jednoduchý nástroj (program běžící na PC). V prvním vydání byl takřka nepoužitelný (až na pár tutoriálových výjimek), ale novější verze, po odstranění řady zásadních nedostatků, už běží mnohem lépe. Pro velmi jednoduché a paměťově nenáročné pokusy funguje podle očekávání, ale když chcete připojení k WiFi a zároveň BlueTooth, tak nejspíš narazíte. Občas i běžící program znemožní korektní start Thonny, a jelikož se tluče komunikace na sériovém portu, musíte si osvojit specifické rutiny, jak to provozovat. Pomáhají opakované restarty jak ESP tak Aplikace Thony, což není úplně komfortní, ale za zkoušku to stojí.

Nastavení v Tools/Options/Interpreter, by mělo být zvoleno v Interpreter MicroPython (ESP32) a v Port Vaše USB připojení k ESP - například Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM6).


thony1

Pak v levém sloupci vidíte i soubory dostupné v ESP, které můžete v hlavním okně (horní) editovat, v okně dolním pak bývá přednastaven terminál (shell).


Tato speciální aplikace Thonny - Python IDE for beginners, je ke stažení zde: 🡒 https://thonny.org/


Pár (anglických) odkazů (ale nebojte se použít google):


hwsoc uPyCraft

https://randomnerdtutorials.com/uPyCraftWindows


hwsoc Mu

Další alternativní IDE:

https://codewith.mu/en/download


hwsoc EsPy

https://github.com/jungervin/EsPy


Připravujeme: deployer