logo OCTOPUS Examples - ukázky

• examples/x.py

V souboru s názvem komponenty by měla být základní ukázka, nejčastěji nejjednodušší nebo nejkratší s využitím octopus workframe

 • analog
 • button
 • dcmotor
 • display7

 • ...

pro mnohé elementární dvouřádkové "návody" ani samostatný soubor ukázky neexistuje. Například pro led by vypadal takto:

from components.led import Led
led = Led(2)
led.blink()

A dal by se tedy snadno testovat i z příkazové řádky REPLu:

>>> from components.led import Led
>>> led = Led(2)
>>> led.blink() # jednou blikne

Travalé blikání LEDkou? Ukázkový a testovací příklad, který v nekonečné smyčce provádí blink()

...
while True:
  led.blink()

Celý zdrojový kód je na Githubu /examples/blink.py a z emulátoru terminálu se dá spustit příkazem run examples/blink.py:

>>> shell()
uPyShell:~/$ run examples/blink.py

🡒 Led 🡒 UpyShell


Podobně pak pro oled displej, inicializace přímo na displeji něco "napíše":

from utils.octopus import oled_init
oled = oled_init()

🡒 Oled

• examples/x_basic.py

ukázka, která ale podrobněji vysvětlí použítí obecnějšího přístupu, naopak oproti předchozímu - je zcela bez využití octopus workframe

🡒 Oled


• examples/test_x.py

Tyto ukázky slouží zároveň i jako soubor "hardwarových" testů jednotlivých komponent, a jsou volány z testovacího adresáře tests. Vyznačují se tím, že vždy pouze jednou provedou nějakou akci nebo soubor akcí a pak program skončí, aby se případně mohlo pokračovat dalším. Například pro otestování EDU_KIT1: voláme soubor /tests/main-test_sw1.py který spouští následující ukázka/testy:

import examples.test_esp32
import examples.test_led
import examples.test_rgb
import examples.test_display7
import examples.test_analog

• eaxamples/subdir

Specifické ukázky jsou v podaresářích:

 • eaxamples/ble
 • eaxamples/pubsub
 • eaxamples/asyncio
 • eaxamples/database
 • eaxamples/param