logo Setup

Pokud píšeme vlastní programy, což se bude týkat i většiny našich ukázek v /examples (adresář v ESP), základ nastavení bývá zahrnut v nich. Testovací a prototypovací systém umožní mít konkrétní nastavení i někde uloženo – a k tomu slouží konfigurační soubor config/ios.json – input output setup (nastavení vstupů a výstupů). Nastavení se provádí v základním Micropythonu, kde akci vyvoláme pomocí metody setup:

>>> setup()

octopus_initial.setup() | setup()

Z prostředí Micropythonu >>> spouštíme úplně napoprvé inicializační octopus_initial.setup(), který je součástí našeho forku Micropythonu. Pak se nám stáhne aktuální verze Octopus Framework a pro další nastavování už používáme pouze setup(), který je rozšířenou verzí octopus_initial.setup().

Rozšířené možnosti nastavení:

>>> setup()
   ,'''`.
   /   \
   |(@)(@)|
   )   (
  /,'))((`.\
  (( (( )) ))
  ) \ `)(' / (

Hello, this will help you initialize your ESP
ver: 0.71 / 22.11.2020 (c)octopusLAB
Press Ctrl+C to abort

================================
     S E T U P
================================
 [w]  - wifi submenu
 [cw]  - connect wifi
 [cl]  - connect LAN
 [sd]  - system download > stable octopus modules from URL
 [sde] - system download > examples (from URL) /[sdh] hydroponics
 [sdo] - system download > octopus (Alfa octopus modules from URL)
 [ds]  - device setting
 [ios] - I/O setting submenu
 [si]  - system info
 [wr]  - run web repl
 [ftp] - start FTP
 [q]  - quit setup
================================
select:

Základní nastavení:

Nastavení desky

V prvním kroku nejdříve napíšeme ds (device setting) nastavení desky - (deskou rozumíme jeden z HW modulů pro ESP) Pro naše ukázky budeme používat nejvíce variantu 5 pro ROBOTboard nebo 9 pro ESP32board. Pro jiné desky nebo moduly se mění nastavení pinouty.


Nastavení WiFi

Wifi submenu umožní nastavit další Wifi síť. Nastavení WiFi se uloží do flash ESP (v config/wifi.json) a je uchováno i pro další použití. Po zvolení w s ukáže toto menu nižší úrovně:

==============================
   S E T U P - W I F I
==============================
 [a] - Add wifi network
 [r] - Remove wifi network
 [s] - Show configuration 
==============================
select:

Zvolte a (add wifi) a stiskněte [enter] pro přidání vaší WiFi sítě do zařízení a vyplňte správně:

SSID: název Vaší wifi | PASSWORD: a heslo do ní. Nastavení WiFi se uloží do flash ESP (v config/wifi.json) a je uchováno i pro další použití.


Update

w/ cw, sd/ sde

Ukázkové programy

Můžeme si z cloudu také stáhnout ukázkové programy (budou pak v adresáři /examples) Postupně zvolte: cw Wifi by se měla připojit, nastaveno už máme od minula) a následně sde (system download examples) stáhne opět několik desítek ukázkových souborů.


Nastavení vstupů a výstupů

ios (I/O setting submenu) - nastavení periférií, není nezbytné, kromě oled (I2c) nebo disp7 (SPI) - pokud chcete využít "chytré" pinouty Octopus FrameWork.

ios


Komunikace