logo REPL

REPL je zkratka pro styl programovacího (nebo přesněji skriptovacího) a ladícího cyklu Read–eval–print loop. Jedná se o "interaktivní MicroPython prompt", který funguje přes USB sériovou linku i vzdáleně přes WebRrepl.

V originální dokumentaci docs.micropython.org/repl se o REPLu můžete dozvědět, že je v ESP připojen na UART0 sériové linky, která je na PINech GPIO1 pro TX and GPIO3 pro RX. Rychlost přenosu (Baudrate) je 115200. To je důvod, proč pro vlastní sériovou linku používáme UART1.

Výčet klávesových zkratek pro práci s REPLem

  • CTRL-A (on a blank line, enter raw REPL mode)
  • CTRL-B (on a blank line, enter normal REPL mode)
  • CTRL-C (interrupt a running program)
  • CTRL-D (on a blank line, do a soft reset of the board)
  • CTRL-E (on a blank line, enter paste mode)

Nejčastěji potřebujeme CTRL-C (zastavení programu) nebo CTRL-D (reset)


WebRepl

Vzdálené připojení se provádí přes "webovou aplikaci" micropython.org/webrepl.

Pokud ESP připojejí k wifi a následně se spustí webrepl.start(), zařízení je na adrese ws://192.168.4.1:8266/ (port 8266 zatím zůstává historicky z éry ESP8266). S ESP připojenému v lokální síti pak můžete pracovat v terminálu >>> jako by bylo spojeno kabelem.

main.py - Octopus LAB krátká varianta - je na pár řádek:

from utils.octopus_lib import w
w()
import webrepl
webrepl.start()

Tradiční verze:

import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect('ssid', 'password')

import esp
esp.osdebug(None)

import webrepl
webrepl.start()

Heslo do WebReplu je v Octopus FrameWork přednastaveno na octopus.

Spustit se dá i ze setup() - příkazy cw -> ws.