logo Tutorial 2

V předchozím tutorial 1 jsme se seznámili s úplnými základy Pythonu. V tomto druhém pokračování už budeme potřebovat ESP32. Předpokládáme, že již máte na svém ESP nainstalovaný Micropython.


ESP32 - DoIt nebo ESP32board

REPL

Už jsme si ukázali CTRL-C, pro zastavení běhu programu v ESP. Pro komunikaci přes Terminál se používá takzvaný REPL.

Výčet nejpoužívanějších zkratek pro práci s REPLem

 • CTRL-C (přerušení běžícího programu)
 • CTRL-D (soft reset ESP)
 • CTRL-E (přepínání "paste mode")

Rozsvítíme LED diodu?

Na velké části ESP modulů máme k dispozici vestavěnou svítivou diodu na PINU 2. (Což vychází nejspíš z nepsané dohody původem z Arduina) Nejjednodušší, jak nastavit hodnotu value() na pinu Pin je následující způsob:

>>> from machine import Pin
>>> led = Pin(2, Pin.OUT)
>>> led.value(1)

(Změnou stavu / hodnoty (value) z 0 na 1 se rozsvítí LED dioda)

Třídu Pin jsme rozšířili o další metody, které by mohla mít LED dioda a vznikla tak třída Led v adreasáři components. Není to nic světoborného, ale u složitějších rozšíření se hodí vědět, jak na to. Každopádně se nám použití trochu zjednoduší:

>>> from components.led import Led
>>> led = Led(2)
>>> led.value(1) # není potřeba Pin.OUT - je obsaženo ve třídě Led

>>> led.blink() # nová metoda
>>> led.toggle()

Popis třídy Led 🡒 components/led A zdrojový kód knihovny 🡒 github//components/led


Teplota u procesoru

>>> import esp32
>>> esp32.raw_temperature()
127

Hallova sonda - magnetického pole

>>> import esp32
>>> esp32.hall_sensor()
129 # cca standard hodnota
>>> esp32.hall_sensor() 
976 # po přiložení magnetu 

Ostatní metody knihovny ESP32 v originální anglické dokumentaci 🡒 library/esp32

Piezzo

Pro další pokus je vhodné mít už kromě modulu i nějakou možnost připojid další LED diodu nebo například malý piezzo "pípák":

breadboard

from components.buzzer import Buzzer
piezzo = Buzzer(18)
piezzo.beep()

# napřímo přes octopus():
beep()          
# základní pípnutí (1000,50) > 1kHz na 50ms

beep(440,500)      
# komorní a 440Hz na 0.5s 

>>> from components.buzzer import notes 
>>> Notes.A4        
440  
#k dispozici jsou tóny C3-C7 
>>> buzzer.play_tone(Notes.A4)  # = tone(440) 

Víceřádkové programy - funkce, podmínky a cykly

Opakování a shrnutí.


Obyčejná sekvence příkazů

Zatím jsme používali terminál a většinou nám stačil jeden příkaz nebo postupná sekvence příkazů na několika málo řádcích:

>>> from machine import Pin
>>> led = Pin(2, Pin.OUT)
>>> led.value(1)

Už jsem se o tom zmínili několikrát a už byste to mohli mít i zažité. Po odeslání (ENTRem) mikrokontrolér příkazy na řádku vykoná a opět nám oznámí své další očekávání pro nové pokyny promptem >>>. Končí-li však řádek dvojtečkou :, Python to vyhodnotí jako "blok" a vyzve nás pro pokračování třemi tečkami ...:

Funkce

Funkce v Pythonu je spíše podprogram, přesněji "metoda", jakou se dají zpracovat různé vstupní veličiny. Podrobněji na 🡒 naucse.python.cz/../functions A stáhněte si také 🡒 tahák s užitečnými funkcemi

Definování vlastní funkce - def

Vlastní funkce je "podprogram", který si vytvoříme sami pro opakující se bloky kódu nebo pro zpřehlednění rozsáhlejších programů. Podle příkazu def a dvojtečky : na konci řádku pozná Python, že uživatel definuje svou vlastní funkci, třeba pro součet dvou vstupních čísel:

>>> def suma(x, y):
...  return x + y

>>> suma(1, 2)
3

Ani v příkazovém řádku/promptu >>> nezapomínejte na odsazení. Po ... je nutno udělat TAB nebo "pár mezer" (doporučeno 4).


Podmínka

Program - to ale není jen obyčejná posloupnost příkazů. Často se používá podmíněné větvení - což znamená, že na základě vyhodnocení nějakého výrazu se program může chovat různým způsobem a může i pokračovat různým "směrem". Opět se používá stejná konstrukce s dvojtečkou za výrazem podmínky if:

>>> cislo = 10
>>> if cislo < 0:
...  print("cislo je zaporne")
...
>>>

Více podrobností na 🡒 naucse.python.cz/../comparisons (porovnávání) 🡒 naucse.python.cz/../expressions (vyhodnocování výrazů)


Cyklus while nebo for

Dvojtečka je i ve while cyklu:

>>> cislo = 0
>>> while cislo < 2:
...  print(cislo)
...  cislo = cislo + 1
...
0
1
2
>>>

Podobně pak i for cyklus:

>>> for cislo in range(6):
...  print(cislo, end="")
...
012345>>>

Více na 🡒 naucse.python.cz/../while (cyklus while)

Inspirace u jiných 🡒 mithru/MicroPython-Examples.