Win

esp-flash

Pro instalaci MicroPythonu na vaše ESP32 je třeba "naflashovat" Micropython na náš kontroler. Podrobněji si rozebereme následující kroky:

Stručně:

  • pracujeme stále v jednom podadresáři, do kterého musíme:
  • stáhnout a rozzipovat esptool.exe
  • stáhnout Octopus Micropython pro ESP32 nebo vanilla Micropython
  • připojit ESP a detekovat COM port
  • pomocí esptool přehrát Micropython na ESP
  • stáhnout si putty.exe
  • spustit putty a nastavit "serial", baudrate 115200, a COM port
  • reset ESP (možno jen CTRL+C) a měli bychom v terminálu putty vidět >>>

a teď jednotlivé kroky podrobněji:

1. Příprava počítače

Ve všech případech (Linux i Mac) budeme pracovat v příkazovém řádku. Terminálové okno se vyvolá příkazem cmd. Po kliknutí na ikonu Windows (WIN) napíšeme cmd a měl by se nám nabídnout "program" Příkazový řádek.

Pracujte v novém, prázdném adresáři, např. projects/esp32. Takže byste měli mít osvojeny základy mkdir, cd, dir a pod.

Pro rychlý start práce s knihovnami OctopusLab si stáhněte do pracovního adresáře binárku Micropythonu z Octopus Micropython pro ESP32 https://octopusengine.org/download/micropython/micropython-octopus.bin - náš fork oficiálního MicroPythonu

Detekce portu, kde je ESP

Po připojení ESP modulu přes kabel USB (microUSB) musíme zjistit, na kterém COM portu ho máme. Typicky stačí zmáčknout symbol Windows a X -> WIN + X a v menu Správce zařízení / Porty (COM a Lpt) najdeme zařízení Silicon Labs CP210x USB to UART. A tam bývá COM + číslo (COM3, COM6...).

Abyste viděli skci Porty ve Správci zařízení na Windows 10 musíte v menu "Zobrazení" zvolit "Zobrazit skrytá zařízení".

Zkuste si ESP kabelem střídavě připojovat a odpojovat - COM port by se měl zobrazovat a pak mizet, podle stavu připojení.


2. Instalace Micropythonu do ESP

Nyní půjde o zprovoznění sériové linky do zařízení a nainstalování nástroje esptool pro nahrávání .bin souborů. Pro klasický esptool je třeba mít nainstalovaný Python3, ale je i varianta stáhnout si spustitelný program esptool.exe, který si stáhnete zde: https://dl.espressif.com/dl/esptool-2.6.1-windows.zip

Pak v příkazovém řádku zadáme postupně:

esptool.exe --chip esp32 -p COM6 erase_flash 
esptool.exe --chip esp32 -p COM6 write_flash -z 0x1000 ./micropython-octopus.bin

(pozor, staré win10- rozlišují / a \)

První část instalace Micropythonu erase_flash, kdy se po spuštění esptool vypisuje sekvence Connecting........_____....._____....._____....._____....._____.....

někdy je nutno v tuto chvíli na ESP zmáčknout BOOT. Více je o tom zde: https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=5682


Terminál (putty)

Tato část je také součástí přípravy počítače. Předpokládáme, že již víte, na kterém portu je ESP připojeno: 🡒 Detekce portu, kde je ESP

Jako komunikační terminál používáme program putty.exe a nastavením: Serial, rychlost 115200, váš COMport. Po nastavení zavoláme Open, ukáže se nové okno terminálu. Doporučujeme si nastavení uložit, například jako v naší ukázce: esp32-COM6 (pro port COM6) pomocí příkazu Save. K opětovnému nahrání pak slouží Load.

putty

Pokud se na obrazovce nic nezobrazuje zmáčněte ENTER a měl by se vám zobrazit prompt interaktivního Pythonu >>>. Gratulujeme, máte funkční MicroPython!

Dále můžete pokračovat podkapitolou první spuštění a instalace octopus workframe.