logo Tutorial - EDU_KIT1

Samostatná stránka, která podrobněji popisuje EDU_KIT1: https://www.octopuslab.cz/edu-kit1/


Předpokládáme, že již máte na svém ESP32 Do-It nainstalovaný Micropython. V úvodních tutorial 1 (Python) a tutorial 2 (Micropython | ESP) jsme se seznámili s úplnými základy. V tomto dalším pokračování už budeme potřebovat ESP32.

• Led

Led dioda osazená na ESP32 Do-It modulu je na Pinu 2.

Pár ukázek - "blikáme LEDkou" hned několika způsoby:

from time import sleep
from components.led import Led
led = Led(2)

# 1
>>> while True:
...  led.value(1) 
...  sleep(1)
...  led.value(0)
...  sleep(1) 

# 2
>>> while True:
...  led.value(not led.value())
...  sleep(0.5)

# 3
for _ in range(10):
…  blink(led,1000,1000)
…

ctrl+C (pro přerušení běhu programu)

🡒 referenční příručka / led


• RGB Led

RGB barevná dioda je na WS konektoru. Tento typ se dá připojit i na další konektor a diod WS se může řadit víc z sebou. (Až 127, na to je ale potřeba posílit napájení napětí 5V) Používáme častěji pásek 8-mi diod, kroužek 12 nebo 18, také matice 4x4 a spojované do většího bloku.

>>> from components.rgb import Rgb 
>>> ws = Rgb(32)
>>> ws.test()        # problikne R G B cca - default 500ms
>>> ws.test(100)       # s parametrem 100ms

>>> import colors_rgb as rgb # definice barev v /lib > RED, GREEN, BLUE, ORANGE, BLACK (nesvítí)
>>> ws.color(rgb.BLUE)    # zobrazení barvy, rgb.RED/rgb.GREEN ...
>>> ws.color((128,0,0))   # parametr color je (128,0,0) 
>>> ws.rainbow_cycle()    # "projedou barvy" duhy 

# ws2 = Rgb(pin,num)  # > číslo pinu a počet LEDek
>>> ws2 = Rgb(32,8)

>>> ws.color(5,rgb.RED)   > při LED pásku > nastavení páté na RED 

🡒 referenční příručka / rgb


• Display7

Oblíbený modul s obvodem MAX na sběrnici SPI přímo připojitelný na OCTOBUS-display sběrnici.

🡒 referenční příručka / display7

• Servo

🡒 referenční příručka / servo

• Senzory

• Možnosti rozšíření

Mechatronika

Modul ROBOT board se dá v jedné verzi zapojení osadit "H-můstkem" L293, kterým se dají ovládat dva DC motory. Používáme "levné čínské" žluté, na 5-9V (doporučeno 7)

DC motory

Expandér I2C

PCF 8 bit + výkonový budič ULN.


Pro pokračování - materiály k některým Workshopům:

Práce s daty a databáze 🡒 Workshop Python DATA

Tvoření jednoduché hry 🡒 Workshop EDUshield1)


Jednoduché ukázky

Náhodně blikajíci ledka

from utils.octopus_lib import randint
from components.led import Led

led = Led(2)

# random blink
def randblink(n):
  for _ in range(n):
    delay = randint(100,500)
    print(delay)
    led.blink(delay)


>>> randblink(10)