Inversní kinematika

p ř i p r a v u j e m e

Jednoduchá ukázka - bod x,y se převádí na dva úhly (pro dvě serva)

from utils.transform import *

p = 10,10
p1 = Point2D(p)

invkin2_1(p1)


github.com/octopusengine/inverse_kinematics