logo PIP | upip | pypi

Pracujeme na vlastních "instalačních balíčcích" (packages) pro Rozšíření MicroPythonu. Tyto balíčky se nejčastěji instalují pomocí pip (package installer for Python), přesněji upip (pro Micropython). Chceme používat pypi (the Python Package Index) na stránkách 🡒 pypi.org/.

micropython-octopus-installer

Základním instalačním balíčkem je micropython-octopus-installer, nahrazující octopus_initial.setup() v "lite" verzi.

🡒 pipi.org/octopuslab-installer

🡒 github.com/octopuslab-installer

🡒Micropython pro ESP32. (Používáme zatím lépe otestovanou verzi ESP-IDF v3.x) V této základní (vanilla) verzi Micropythonu stačí provést dva následující kroky:

Připojení k WiFi

Můžete použít copy&paste celého bloku popmocí CTRL+E (nezapomeňte si vyplnit svoje ssid a heslo).

import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect('ssid', 'password')

Instalace metody deploy() z octopuslab_installer

import upip
upip.install('micropython-octopuslab-installer')

# wait for install

from lib import octopuslab_installer
octopuslab_installer.deploy()

uPip

🡒 micropython/packages

>>> import upip
>>> upip.help()
upip - Simple PyPI package manager for MicroPython
Usage: micropython -m upip install [-p <path>] <package>... | -r <requirements.txt>
import upip; upip.install(package_or_list, [<path>])

If <path> is not given, packages will be installed into sys.path[1]
(can be set from MICROPYPATH environment variable, if current system
supports that).
Current value of sys.path[1]: /lib

Note: only MicroPython packages (usually, named micropython-*) are supported
for installation, upip does not support arbitrary code in setup.py.

Připravujeme: deployer


Možnosti instalace dalších "balíčků" uvádíme v samostatné kapitole Rozšíření MicroPythonu.